Уважаеми Клиенти,

Известието за събитие е валидно само за автомобилна застраховка „КАСКО“

След подаване на настоящото известие, служител на „ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД ще се свърже с Вас в делнични дни от 8:30 до 17:30 часа за да Ви съдейства за завеждане на претенция, предоставяне на необходимите документи и извършването на оглед на Вашето МПС от разстояние.
С кратко видео на процеса, може да се запознаете ТУК.

ВАЖНО: Настоящото приложение НЕ може да бъде използвано за известяване на следните събития: Кражба, Пожар и Наводнение, както и събитие с повече от пет увредени детайла на автомобила. В случай на настъпване на някое от изброените събития, моля своевременно да посетите удобен за Вас център за обслужване на щети на “ДЗИ Общо застраховане” ЕАД.

Застрахователна полица

Данни за заявителя на събитието

Данни за водача

Данни за увреденото МПС

Данни за събитието

Начин на определяне на застрахователното обезщетение

Документи и снимки

Изберете...
Изберете...

Декларирам че:

Обезщетение от други лица или застрахователни компании

Изпращане

CAPTCHA Image
Декларирам:
  1. Че съм получил, запознат съм и приемам „Информацията за защита на личните данни“, изготвена от Застрахователя в качеството му на администратор на лични данни в изпълнение на изискванията на чл. 13 и 14 на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните). Информиран съм, че „Информацията за защита на личните данни“ е публикувана и на електронната страница на Застрахователя – www.dzi.bg
  2. Че доброволно предоставям лични данни на Застрахования с цел изпълнение на задълженията на Застрахователя по сключения застрахователен договор
  3. Че обработвам законосъобразно личните данни на Застрахования, предоставени на Застрахователя за целите на уреждане на застрахователни претенции, при спазване на нормативните изисквания съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни
  4. Че съм запознат и съм съгласен с обработване от Застрахователя на предоставените от мен лични данни за целите на уреждане на застрахователни претенции при спазване на нормативните изисквания.