Уважаеми Клиенти,
Известието за събитие е валидно само за автомобилна застраховка „Каско“.
В 7 дневен срок след подаване на настоящото известие следва да посетите удобен за Вас център за обслужване на щети на „ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД за да предявите писмена застрахователна претенция по реда на чл. 380 ал. 1 от КЗ, да представите необходимите документи и да бъде извършен оглед на Вашето МПС.
Настоящото приложение не може да бъде използвано за известяване на следните събития: Кражба, Грабеж, Пожар, Палеж, Взривяване. В случай на настъпване на някое от изброените събития, моля своевременно да посетите удобен за Вас център за обслужване на щети на “ДЗИ Общо застраховане” ЕАД.

Данни за заявителя на събитието

Данни за водача

Данни за увреденото МПС

Данни за събитието

Документи и снимки

Изберете...
Изберете...

Изпращане

CAPTCHA Image